#14 Extinction Rebellions kamp for en døende planet

Er det mulig å unngå klimakatatrofe og økologisk kollaps? Extinction Rebellion oppsto i Storbritannia i 2018. Organisasjonen gjorde seg raskt bemerket med spektakulære og karnevaleske aksjoner, der tusener av mennesker deltok i aksjoner som stengte ned store deler av London. Det gjorde inntrykk at så mange var villige til å bryte loven og la seg bli arrestert for klimasaken. Siden den gang har bevegelsen spredd seg til over 70 land, også til Norge.

Extinction Rebellion i Norge og andre land gjennomfører i disse dager en serie aksjoner for sette disse kravene på dagsordenen. Even Tømte er her for å snakke om dette, og om den økologiske krisa vi befinner oss i.

00:00:45 Hvem er Even Perdue?

00:01:50 Hvor kommer Extinction Rebellion fra og hvem er de?

00:06:40 Hvordan bidrar XR i klimakampen?

00:23:45 Hvordan bli med på demonstrasjoner?

00:28:34 Hvordan er XR bygd strukturert?

00:32:55 Tanker rundt neste demonstrasjon

00:49:05 Hva har XR fått gjennomslag for?

01:05:10 Klima i politikken

Hennings Verden:

https://www.instagram.com/henningsverden/ |

https://www.facebook.com/henningsverden/ |

https://www.henningsverden.com/ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *