#27 MDMA som behandlingsform, med Ivar W. Goksøyr!

Ivar W. Goksøyr er psykolog på klinikken psykologvirke i Oslo og tilknyttet enheten Psykforsk – Innovativ Behandlingsforskning, ved Sykehuset i Østfold. Han arbeider i internasjonale behandlingsstudier med psykedeliske stoffer i tillegg til og drive med kunnskapsformidling. I denne episoden av Hennings verden prater Henning og Ivar om MDMA som behandling mot posttraumatisk stresslidelse(PTSD), depresjon, par-problemer og mer.

Ivar W. Gogsøyr:

https://www.psykedeliskvitenskap.no/

Hennings Verden:

https://www.instagram.com/henningsverden/ |

https://www.facebook.com/henningsverden/ |

https://www.henningsverden.com/ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *