#4 DNA-test og personlig coaching med Kjell

Kjell er en utvilkings-coach som har en personlig tilnærming og stil i arbeidet sitt. Ingen utvikler seg likt, og det er derfor viktig å finne den metoden som passer ulike personlighetstyper. I denne episoden av Hennings verden prater Henning og Kjell om blant annet en DNA-test de nylig har tatt og hvordan man kan overkomme frykt.

00:02:55 DNA Test

00:23:00 Overkomme frykt

00:58:07 Marijuana i Norge

01:25:12 Hvordan bli god på noe / Originals

Hennings Verden:

https://www.instagram.com/henningsverden/ |

https://www.facebook.com/henningsverden/ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *