#7 Psykedelika i Norge, med Anna Høifødt

Anna Høifødt er sosialantropolog og har studert brukere av psykedelika blant forskjellige miljø i Oslo. Hun skrev masteroppgaven “The Value of Experience: Psychedelics, phenomenology and contemporary perspectives on drug use” og ble tildelt Våg-å-vite prisen i 2018. I dag er Anna styreleder i Norsk Forening for Psykedelisk Vitenskap. I denne episoden av Hennings Verden snakker Henning og Anna om hvorfor folk tar psykadelika og i hvilke settinger de gjør det, ruspolitikk og mye mer.

00:02.50 Bakgrunn for interessen om psykedelika 

00:09:40 Historier/erfaringer fra folk som har prøvd psykedelika

00:16:48 Hvorfor tar folk psykedelika?

00:22:18 Hva gjør Anna i dag

00:32:20 Ruspolitikk i Norge

00:45:55 Forskning rundt psykedelika i Norge?

Hennings Verden:

https://www.instagram.com/henningsverden/ |

https://www.facebook.com/henningsverden/ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *